Translate

onsdag 20. august 2014

Nå har maskinene Jobbet 4-5 timer pr dag, fem dagers uke

OK, har ikke lagt ut bilder.

Forrige uke gikk med til å knuse stein. Det ble vel 10 m3 på 3-4 dager. Det er tungvint å drasse omkring på en hammer som veier 400 kg, og skifte over til graveskuff. Og så tilbake igjen. Det tar bare 15 minutter, og hydraulikk koblingene må holdes smussfrie. Å kravle med graveren går selvsagt sakte, så man unngår å kjøre frem og tilbake og skifte utstyr.
Jeg hadde en blokk på Ca 2,5 x 1,5  20-25 cm tjukk det blir vel Ca 0,5 kubikk og som knust sikkert 25% mer. Det tok en halvtime.
I en av steindungene mine er det sprengningsstein opp til 1 m2 i varierende tjukkelse, noen er knust andre er skjøvet over i skuffen på hjullastere. Jeg fyller den helt opp med småstein. Og da er det sikkert  1,5 tonn. Løftingen og kjøringen går greit, men kjører med lavt tyngdepunkt. Når den losses løftes skuffen, og da krangler bakenden på lasteren. Så nedoverbakke kan den nok ikke lastes full.

Blokker jeg ikke har knust eller som ikke kan lirkes inn i hjullaster skuffen, skyver jeg langs den nye veien med skjæret på graveren.  jeg plasserer disse flatblokkene i bunnen etter anvisning fra erfarne anleggsfolk.

Ikke så lett å presse gjennom bløte masser

Som nevnt før finnes store mengder rundstein på fra 300 kg opp til 1000 kg.


Småsteinknusing Montabert
 Noen er vanskelige å knuse. Lite sprø og medgjørlige. Disse legger jeg ved det som skal bli veiens nedkant, mens småstein legges i øverkant der det bl.a skal legges dreneringsrør og vannledning. Det må kunne graves opp igjen ved behov.

Jeg har noen gamle ferdige tekniske planer og forsøker å følge metene i forhold til eksisterende bebyggelse. Det nye er at med fiberduk i bunnen så kan man slappe litt av i forhold til masseblanding. Dessuten så vil nok egne renseanlegg gjøre ledningsnett for avløp enklere. Et norsk produsert fra Odin i Fredrikstad kan betjene 7 boenheter. Fra Kina kunne jeg kjøpe renseanlegg enda rimeligere, men hvis det går iorden velger jeg Norsk for varige ting, reklamasjoner osv.

Det bygges for tiden 6 m vei pr dag i vel 4 m bredde, så får vi utvide bredden når det er godt underlag å ta seg frem på. Tiltrotatoren ville ha gjort dette arbeidet enklere.

Kranarmen kunne ha vært lengre på graveren, men det er ikke en 9 tonner som er i sving Bare en 6 tonner. Men gravedypet ned til fjell er bare ca 110 cm der jeg er nå, slik at masseutskiftingen ikke blir enorm. Jeg graver fint 6 m fremover før jeg fyller på.

Maskinene fungerer, noen muttere løsner ved risting av hammeren, men det går fint


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar