Translate

lørdag 26. juli 2014

Agurk skimmel er som en pest, men bare for agurker

Jeg måtte konstatere det i går kveld. Etter å ha produsert 18 agurker i løpet av 18 dager har Agurkskimmelen overtatt planten. Da er det bare å kaste den. Jeg skal sette fyr på plantens rester og håpe på at denne lille pesten blir brent opp.

Forøvrig viser min ektefelles subarktiske Liljehage  seg frem, med helt andre farger enn de blasse man kjøper på Rema og hos blomsterhandlerne borte i byen. Ifjor skulet vi begge to på alle liljebladene som ikke fikk kraft til blomstring fra varm jord. Hun rapporterte mesteparten av Juli i værdagboken om 12 grader og væte de siste 2 årene. Noen dager hadde 18 i fjor men de var få.

Så idag har jeg vært på såkalt "rækartur" eller "reketur" og har gitt bort liljer.

Jeg er opptatt av mulighetene innenfor "Frigge bodens" domener. Frigge var en minister i Sverige som fant ut at man måtte la folk få utfolde seg på egen tomt innenfor et brutto bebygd areal på 15 m2.

Fru Birgit Friggebo::
Friggeboden föddes för 30 år sedan, när bostadsministern Birgit Friggebo lät avskaffa bygglovsplikten för två komplementbyggnader på tomten om tillsammans högst 10 kvadratmeter.

Friggebo tenkte egentlig motsatt av minister Brustad i Norge som laget søndagsbutikk i "bua" når butikken var liten nok og ikke kunne føre til tap av selvrespekten. Ved kirketid.

Ca 25 år senere hadde budskapet nådd frem til Oslo, der regjeringen foreslo en lovendring som gjør det mulig å sette opp vegger og tak med maks 3,5 m høyde innenfor 15m2 kravet. Bare du holder deg 4 meter fra nabogrensen og ikke gjør bygget strøm- og vannførende for beboelse. Og at boden har minst 1 meters avstand fra andre bygg enten de er hus, eller bod, eller for eksempel naust, eller "nøst" som vi sier på Vestlandet.

Denne båten ligner svært mye på skroget til en båt jeg fikk bygget i Strandebarm
   hos "Sørnesen" /far til hinderløper Sverre
Her på dette nettstedet er det fritt frem
 Her er svenskenes Frigge-boder i bilder

Boder for enhver

Svenska Bodar

  

Ikke akkurat plass til en 19 foter, men med 5x3 meter kan både folk og båt få plass en sommerkveld ved sjøen. ¨¨

OBS: Den norske strandplanloven, og det norske partiet SV sin iver for å holde stranden eller "fjæra" ren.

Men jeg er beskyttet av loven ettersom en romslig reguleringsplan sier at innenfor 15 m2 kan jeg sette opp noen småbuer på et område bestemt til småbygg som ikke kan bebos. Av annet enn båter

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar