Translate

søndag 22. juni 2014

Etter forskuddsbetaling går produksjonen sin gang

25 dagers levering er standard for kinesiske maskiner. De små fabrikkene (gravemaskinprodusenten hadde 800 ansatte) kan ikke bygge for lager. I tillegg til å være markedsført på Made-in-China og bl.a. Alibaba, ligger det et svært og såvidt jeg kan forstå nokså sentralisert "markedskonsept" bak, Når de forskjellige produktene dukker opp på nettsidene, har de nesten alle sammen også samme "ramme".

Vi skal huske på at det ligger nasjonale interesser bak som vil ha varer solgt til "hele verden" og da må man henvende seg dit. Jeg er sikker på at de aller fleste selgerne enten de hører hjemme på fabrikkene, eller "monteringshallene#, eller bare er en agent som selger på provisjon. Så har de lært seg bl.a. engelsk språk og business vokabularet svært grundig.

De styrende i Kina satte seg tidlig som mål å eksportere kunnskap om produksjon fra egne maskiner til "oppbygging av landet", videre til eksport av de samme maskinene til "den store verden". Det er under 10 år siden at LiuGong fikk egen norske forhandler. Caterpillar, Volvo og de aller fleste "vestlige" fabrikker inkludert de fra Korea og Japan har samarbeidsavtaler med Kinesisk produsentindustri, og har som før nevnt en rekke "joint venture" eller samarbeidsprosjekter med Kineserne. Felles for gravemaskin, hjullaster og tunge "anleggsmaskin-foretakene" er at mange kaller seg "Heavy Industries". Det gjorde også en av mine produsenter. Og jeg må bare si at de likevel hadde orden i "sy-sakene".

Når de har sikret seg depositum eller forskuddet, skrur man sammen enheter og vil snarest mulig ha produktet klart for avskipning fra fabrikk.Hjullaster firmaet var klar etter mindre enn 25 dager. Og en helt annen produsent av en 6 tons graver jeg spurte underveis om leveringstid. "Vi kan presse det ned til 15 dager om nødvendig

En fordel med "mine" småprodusenter var at de hadde få "modeller", slik at man hadde en slags meny å forholde seg til. Sany som er størst i Kina og LiuGong som også er svært stor har et større spekter av typer maskiner og "tilvalg" har "alt" og mer til.

Men også Sany selger mange maskiner som har importerte "hoved deler" av bl.a. hydraulikk, svingmotorer, "hoved"motorer. Disse innkjøpte delene skal deretter inkorporeres eller samles til en fungerende helhet. Det finnes selvsagt maskiner som i hovedsak bl.a. har kinesisk hydraulikk. Men det vil Kineserne ikke levere til Europa og USA med en rekke spesifiserte krav, bl..a til utslipp.

Ettersom hjullaster produsenten (bare 300 ansatte) og gravemaskinprodusenten hadde felles interesser bl.a. i å få transporten i en 40 fots container samlet, fikk jeg derfor første beskjed om "leveringsproblemer" fra hjullasterfirmaet. De fortalte meg at samarbeidsparntneren hadde leveringsproblemer i forhold til avtalt levering 25 dager.

Et sted underveis leste jeg forresten at en slik kinesisk kontraktsinngåelse ikke sjelden har karakter av en intensjonsavtale med "rammer" men uten spesifisert innhold. Hva med garantien? Det stod lite om fenomenet garanti på nett tilbuds  sidene

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar