Translate

mandag 2. juni 2014

Fokus på å få tak i en hjullaster

Naboen min hadde selvsagt rett. En gammel hjullaster kan gjøre en jobb med masseforflytning mye enklere eller mer hensiktsmessig enn å bruke lastebilkasser som mellomstasjon.

I vårt tilfelle er det snakk om å flytte jord og steinmasser maksimum 200 meter, for det meste fra 30 til 100 meter. Det er regulert område fra 1984 med veitraseer på 10 m bredde inkludert veiskuldre. Tomtene vi eier er fra 900 m2 til 1,4 da. En tomt er på hele 2 dekar og har uhindret utsikt over fjord og fjell. Bare 30 meter fra havet. Det er en ren fjelltomt, der "rett kjøper" trolig vil finne "lykken" . Men vi trenger fjellet som skal fjernes på tomten og regner med å få "noen" til å bore og sprenge.

Men steinmassene på eiendomsområdet på ca 20 dekar består  i stor grad av rundstein eller "kuppelstein" som de sier her i området. En av naboene som har gravd "endel" sa for 5 år siden, Det er jo bare å plukke småstein og fylle. Jeg takker for tankene som oppstod etter ordene hans.

Disse steinene ligger mest  i jordoverflaten. Men mye finnes også der det skal graves bort eller "traues ut" jordmasser for veibunnen. Jeg regner med at det faktisk er såkalt "masseoverskudd", dvs. at noe må flyttes til fjæra som er regulert til naust område  (rett mot Ofotfjorden) Her har istiden har lagt fra seg 300 m fjære med rundstein i 20 meters belte.

Endel av disse rundsteinene er 30-40 kilo tunge, andre 150, og ikke så få veier fra 1 tonn opp til 2 tonn, noen er sikkert er 3-4 tonn!! Slikt blir det mye sprengt masse av til veifylling. Jeg vil tro at det er snakk om mellom 2000 og 3000 rundsteiner av sortene som er nevnt foran som må knuses

Jeg forstod at disse steinene måtte hentes frem med gravemaskin, at majoriteten måtte knuses med hydraulisk hammer, og deretter flyttes med hjullasteren.  En "ungdom" i nabolaget hadde kjøpt seg en nokså stor Hammer til en gammel Volvo hjulgraver. Han fortalte meg at steinene av lys farge som det er mest av, sprakk etter noen få hammerslag. Han hadde knust utsprengte fjellmasser i månedsvis og Hammeren virket utmerket.

Så prosjektet var altså først å gjøre avtale om en hjullaster, og deretter få tak i en kinesisk gravemaskin. Jeg så jo at bl.a. Caterpillar og Volvo hadde stor produksjon av deler fra Kina. Volvo hadde kjøpt en stor maskinprodusent og Caterpillar laget et "joint venture" med Kinesiske eiere.

Alle jeg rådspurte, mente at det ikke kunne gå så svært galt med kinesisk produsert utstyr. Det samme uttrykte en norsk hovedforhandler av kinesiske maskiner, til fagbladene i Byggebransjen. Du sitter uansett igjen med stort driftsoverskudd på en 12 tonner som har gått 4000 timer og selger den videre sa han. Han antydet kr. 200.000 i driftsfordel. Maskinene gjorde jobben omtrent likt med de "beste" dvs. Europeiske, Amerikanske, Japanske og Koreanske. I noen tester VANT noen kinesiske produkter.

Det var mye å lese før beslutningen skulle tas. En hjullaster til snørydding til bare kr. 100.000 + mva, mens disse små 4-hjulingene med utstyr jeg så på ifjor høst kom over kr. 100.000.

Som nevnt før: Den første jeg sendte prisforespørsel til ringte meg neste morgen da jeg var på vei inn til sykehuset. Kineserne har en slags uvant syngende dialekt til å begynne med. Jeg hadde dårlig telefon og bad om å få e-post.

Når man får et slikt tilbud og skal vurdere prisen i forhold til andre, vil man gjerne undersøke hos andre. Det gjorde jeg, men 6 tonns lastere fra de andre hadde litt - til mye høyere pris. Fabrikken hadde en hyggelig nøktern og lite skrytende hjemmeside uten for mye fokus på "forskning og sånt". De laget bare hjullastere og tilleggsutstyr, men produktene var likevel ganske mange. En slags standard kinesisk hjullaster.

Jeg behøvde en ukes tid til å tenke bl.a.  pga av ektefellens sykdom og mine omsorgsoppgaver.

Men "i hodet" hadde bestemt meg for tilbudet,  etter en viss prutningsrabatt pluss gode priser på skuff og hurtigkopling.

Da spurte jeg selgeren om han kunne hjelpe meg å plukke en av 3 gravemaskinsleverandører, der oppgitte priser var ganske jevne. Han skrev tilbake at 2 var agenter som solgte for produsenter, mens den tredje var direkte tilbud fra produsent. De hadde god kvalitet sa han og var seriøse. Dessuten ville jeg kunne ha fordel av å få to maskiner levert i en (1) container i stedet for 2. De var ikke akkurat naboer, men holdt begge til i
Shadongprovinsen

   


.

Jeg takket ham for rådet og spurte om han kunne medvirke til at Gravemaskin produsenten med 800 ansatte gav en liten startrabatt i forhold til oppgitt pris. Maskinen jeg hadde forhandlet om begynte med en 4,5 tonner men hadde endt opp med en 6,2 tonner med CE sertifikat. Den andre 6 tonneren er for Afrika og SørAmerika hadde selgeren sagt.

Dagen etter fortalte hjullaster selgeren  at gravemaskinsprodusenten hadde slått av 1000 US, på leveringen og at de kunne gjøre en felles avskipning.

Jeg visste at jeg kunne finansiere kjøpet ved eide penger, men ville jo ikke binde så mye kontanter ved min første maskinhandel fra Kina. Jeg var nok ikke like trygg på at alt gikk enkelt og bra som min venn skraphandleren.

SKIPETS FREMDRIFT OVER HAVENE

Mega containership


Nå i natt kinesisk tid mellom 2 og 3 juni , har Hanjin Sooho  gått fra Qingdao og har 1,4 knops fart i Yellow Sea på vei mot SørKorea. Jeg håper at Bill of Lading dukker opp på e-posten om noen dager


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar